Övriga området


För barnen
Kvarnleken är en fantastisk lekplats belägen vid Växbo Kvarn. De flesta barn älskar vatten och här lär sig barnen genom fantasi och lek hur vattnet fungerar som kraftkälla och transportmedel. Här kan ni sitta tillsammans hela familjen och låta barnen leka för fulla muggar.

I kvarnen finner ni vår Måleriverkstad med målarbord.

Utanför Boa finner ni lekmattan. En plats med utomhuslek för stora som små

Vid Växbo Kvarn finns även kaniner och höns. Allt i en miljö som passar perfekt för barnfamiljen.

Kvarnen
Växbo Kvarn byggdes 1869 och är en gammal tullkvarn vilket betyder att mjölnaren ”tullade” av de inlämnade spannmålen som ersättning för malningen. Troligen fanns föregångare på platsen. Ägarna utarrenderade rörelsen som från 1904 fram till i mitten av 1950-talet drevs av mjölnaren Per Wannkvist. Mjölnaren slutade att mala runt 1950 och sedan dess har kvarnen stått oanvänd. När Rolf Åkerlund 1985 påbörjade upprustningen av byggnaderna var det med verklig känsla han fann Pers mössa och rock på sin krok i kvarnkammaren. Efter 25 års förfall blev nu området tillgängligt för allmänheten.

Smedjan
Är uppförd 1848 och kommer ursprungligen från Lilltjära. Den har fått ersätta en förfallen smedja som revs under 1930 talet. Smedjan och dess utrustning är mycket välbevarad och det är fortfarande den handdrivna bälgen som ger syre åt härden.

Trolldalen
Sveriges längsta rullstensås, den 500 km långa s.k. Uppsalaåsen passerar Växbo. Genom denna mäktiga grusås har vattnet gjort en skärning, varvid Trolldalen med sina branta sluttningar bildades. Varje gård hade sin egen linbod där linet förvarades i anslutning till beredningen. I dalgångens botten slingrar sig Växboån som under århundraden kunnat ge kraft till olika vattendrivna verk. År 1970 användes vissa delar i Trolldalen som inspelningsplats till filmen Pippi Långstrump – På Rymmen.

Växbo Lin
Just i Växbo finns landets bäst bevarade miljöer från linberedningens glansdagar. De små linberedningsverken vid Trolldalen vittnar om den linodlande allmogens nyttjande av vattenkraften. På denna historiska mark och med detta kulturarv i ryggen startades Växbo Lin 1990. Ett galet projekt, att mitt på den svenska landsbygden, bygga upp en ny fabrik just som det mesta av svensk industri började flytta till länder med billigare arbetskraft. För oss är det viktigt att den svenska industrin lever vidare så att arbetstillfällen och kunskap bevaras. Vi väver och syr våra linneprodukter på fabriken i Hälsingland. Vårt mål är att väva samman gamla hantverkstraditioner med modern design. Vi är övertygade att vi behöver konsumera färre men bättre ting. Vårt bidrag är bruksföremål i linne, ett naturmaterial som håller i generationer.

www.vaxbolin.se